Agila webbprojekt

Jag har jobbat med flera prisbelönta webbplatser som utvecklats utifrån ett agilt arbetssätt och en tydlig webbstrategi. Vad betyder egentligen att jobba agilt? Ordet agil betyder lättrörlig och är besläktat med det engelska ordet agility. Om du har hund har du säkert hört talas om agility som hundsporten där hunden tar sig igenom en hinderbana. Och det är inte så långt ifrån agil webbutveckling som en kan tro. Agility handlar nämligen om förmågan att snabbt anpassa sig till förändring. Tänk dig när hunden lyckas balansera på en planka som tippar över när hunden springer över den. Precis så jobbar du med agil webbutveckling: du anpassar dig till förändrade krav under projektet.

Agila arbetssätt blev känt när metoden agil systemutveckling introduceras som koncept 2001 av ett gäng amerikaner. I det agila manifestet slår de fast:

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
Anpassning till förändring framför att följa en plan.

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Agil systemutveckling var en reaktion mot den traditionella vattenfallsmodellen inom projektmetodiken. Vattenfallsmodellen är en systemutvecklingsprocess där utvecklingen flödar som ett vattenfall nedåt genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstruktion, test, produktionssättning och underhåll. Nackdelen med vattenfallsmodellen är bland annat att de krav du ställer i början av projektet kanske visar sig vara helt fel i slutet av projektet. Resultatet kan bli att du bygger en webbplats med funktioner som inga användare egentligen efterfrågar. Det finns en rad agila metoder som är vanliga bland webbutvecklare, bland annat Kanban, Scrum och XP.

När folk pratar om agilt arbetssätt brukar de även prata om ord som inkrementellt och iterativt. Svåra ord kan jag tycka för något som är väldigt självklart. Inkrementellt betyder att du utvecklar små delar som du lägger till slutprodukten under hela processen. Iterativt betyder att du jobbar i cykler för att förbättra exempelvis en funktion genom prototyp, test, analys och förbättring i så många cykler som krävs för att funktionen ska bli så bra som beställaren vill.

Fördelen med ett agilt arbetssätt tycker jag främst är att du är öppen för förändrade krav under utvecklingens gång. Ofta så ger förstudien inte alla svar och du kan komma på förbättringar under arbetets gång som gör produkten bättre, vilket du hade missat med en traditionell vattenfallsmetodik där allt specificerats i början av projektet.

Nackdelen med ett agilt arbetssätt är svårigheten att bedöma och planera tidsåtgång för den färdiga produkten. Med ständigt nya krav ökar också utvecklingstiden. Det gäller att ha förmågan att kunna prioritera vilka funktioner som är lämpliga att förädla. Risken är annars att projektet drar ut på tiden och att alla funktioner inte blir färdiga till den skarpa lanseringen.

Jag har använt metoden effektstyrning som ett komplement för att väga upp nackdelarna med ett agilt arbetssätt. Effektstyrning hjälper mig att prioritera användarnas behov och få en tydligare styrning i projektet. Vad är då effektstyrning? Det är en metod som bygger på att utgå från vilken effekt och vilka behov webbplatsen ska uppfylla. Genom att definiera syfte och mål, målgrupper och deras användningsmål, kan du bygga de funktioner och använda den teknik som behövs för att effekten ska uppstå. För mig är det också viktigt att koppla effektmål till mätpunkter som du följer upp löpande och agerar på. Detta för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Alla nedanstående webbprojekt som jag deltagit i har utgått från ett agilt arbetssätt och effektstyrning. Ett annat sätt att säga det är att jag jobbat utifrån en tydlig webbstrategi. I ett nötskal kan en säga att webbstrategi handlar om att tänka före du kodar. Det går också att säga att webbstrategi handlar om att ha en medveten plan för att uppnå mål med hjälp av webben och att säkerställa att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar.

Jeremiah Owyang har presenterat en modell för olika delar av en webbstrategi och vilka kompetenser som krävs. Min fria översättning ser ut så här:

  • Resultatinriktat. Webbstrategi handlar om att stödja verksamhetsmålen, till exempel ökad försäljning.
  • Användarcentrerat. Webbstrategi handlar om att lyssna på användarnas behov och studera deras beteenden.
  • Teknikorienterad. Webbstrategi handlar om att använda IT på bästa sätt.

Projektet tyreso.se (2018)

Tyreso.se

Min roll: Tyresös projektledare och beställare under första halvan av projektet.
Byråer: Soleil (utveckling), Advant (design).
Webbpubliceringssystem: SiteVision Cloud.

Jag blev tillfrågad att hjälpa till med projektet att ta fram en ny webbplats och nytt intranät för Tyresö kommun efter min tid på Enköpings kommun. De ville bygga något liknande när det gäller externwebben. Jag tog fram webbstrategi, planerade projektet, skrev förstudie och tog fram upphandlingsunderlag. Jag klev av projektet vid genomförandefasen på grund av nytt närmare jobb.

Utmärkelser för tyreso.se

Finalist i kategorin Bästa offentliga webbplats i SiteVisions pris Guldhanden år 2018.

Vinnare Sveriges bästa kommunwebbplats av IDG.se topp 100 år 2019:

”Tyresö kommuns helt nya responsiva sajt är ett lysande exempel på den nya generationen svenska kommunsajter. Man har vågat välja bort innehåll för att göra startsidan mer lättillgänglig och fokuserar starkt på utbudet av e-tjänster. Tyresö är en av få kommuner som vågar använda sig av en chattfunktion i kontakten med medborgarna. Vi gillar också att nyhetsflödet försetts med publiceringsdatum, något som ökar känslan av aktualitet. Givetvis finns ett sökfält i sidhuvudet, så att besökarna inte ska missa möjligheten att själva söka efter den information man är ute efter. En del undersidor återstår att mobilanpassa, men Tyresö kommun är tveklöst på helt rätt väg in i den digitala framtiden.”
– IDG.se

Projektet enkoping.se (2016)

Startsidan för enkoping.se 2017

Min roll: Enköpings projektledare och beställare.
Byråer: HiQ (interaktionsdesign, grafisk form och utveckling), Funka (tillgänglighetsgranskning).
Webbpubliceringssystem: SiteVision Cloud.

Webbprojektet hos Enköpings kommun var det första projekt som jag hade fullt ansvar för från förstudie till lansering. Det gjorde det möjligt för mig att ha ett tydligt fokus på de saker jag tycker är viktiga under ett webbprojekt. I just detta projekt handlade det om
användbarhet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, sökmotoroptimering och dataskydd.

Intervju om projektet enkoping.se på SiteVisiondagarna 2015

Utmärkelser för enkoping.se

Finalist i kategorin bästa offentlig sektor-sajt i Publishingpriset år 2016.

Vinnare av Användbarhetspriset i Publishingpriset år 2016:

”För suveränt fokus på att hjälpa användaren hitta rätt – bingo!”
– Publishingpriset

Finalist i kategorin Bästa offentliga webbplats i SiteVisions pris Guldhanden år 2016.

Vinnare Sveriges bästa kommunwebbplats av tidningen Internetworld topp 100 år 2017:

”Innan sommaren lanserades en helt ny sajt som ska fungera ännu mer utifrån invånarnas behov och liv. Tillgängligheten har testats av faktiska användare, även de med funktionsnedsättningar. Istället för att visa upp kommunen vill man att det enkelt ska gå att hitta den information eller hjälp man behöver utifrån olika områden. Man har också byggt små sidowebbar för områden som turism eller jobbsök.”
– Internetworld

Nominerad till en av Sveriges 100 bästa webbplatser i Internetworld topp 100 år 2018:

”Fjolårets vinnare fortsätter att förbättra. Med tydliga ingångar och en snygg, lättanvänd sajt ligger Enköping fortfarande i topp bland landets kommunsajter.”
– Internetworld

Nominerad till en av Sveriges 100 bästa webbplatser i IDG.se topp 100 år 2019:

”Enköpings kommun har parkerat i toppskiktet bland landets kommuner sedan flera år tillbaka, men man vilar inte på lagrarna för det. Det är oslagbart enkelt att hitta rätt innehåll på den här sparsmakade sajten som har fått ett ännu mer levande innehåll, bland annat i form av en digital anslagstavla, under det gångna året. Man har också valt att lägga en del krut på att ta fram systersajter som vänder sig till företagare och berättar om olika byggprojekt: Enköping växer.”
– IDG.se

Projektet Scouterna.se (2012)

Startsidan på Scouterna.se 2012

Min roll: Scouternas projektledare och beställare.
Byråer: Duma (strategi), Hippies by Carnaby (grafisk form och utveckling), Funka (tillgänglighetsgranskning).
Webbpubliceringssystem: WordPress Multisite.

Jag kom in som projektledare precis efter förstudie och upphandling av byråer var klart. Det jag var mest nöjd i detta projekt var att vi lyckades hålla fast vid den webbstrategi som togs fram av Duma i början av projektet innan jag kom in i bilden. Vi renodlade Scouterna.se för målgruppen föräldrar som funderar på att sätta sina barn i Scouterna. Vi försökte lyfta fram enskilda scouter som avsändare och visa upp scouting med video. Samtidigt får en inte glömma bort att organisationen har andra behov som det inte går att strunta i. Det går inte att bara plocka bort innehåll och funktionalitet som är efterfrågad och används. Lösningen blev att vi även tog fram en scoutsajt med nyheter, debatt och service kallad Scoutservice samt en webbplats för Scouternas folkhögskola. Tillsammans blev denna mix en bra grund för Scouternas webbnärvaro.

Utmärkelser för scouterna.se

Nominerad till en av Sveriges 100 bästa webbplatser i Internetworld topp 100 år 2013:

”Det är inte svårt eller dyrt att göra rätt. Det visar Scouterna, när de gjort en sajt som är rakt på sak, tydlig och med funktionalitet som egentligen alla borde använda. Karttjänster, mobilanpassning, massor av resurser och så vidare.”
– Internetworld

Nominerad till en av Sveriges 100 bästa webbplatser i Internetworld topp 100 år 2014:

”Det är busenkelt att hitta närmaste scoutkår och information om vad ett medlemskap i scouterna innebär på den här sajten. Antalet funktioner är få, men ibland är enkelhet rätt väg att gå.”
– Internetworld

Projektet Socialstyrelsen.se (2009)

Startsidan för socialstyrelsen.se 2009

Min roll: medlem i Socialstyrelsens projektgrupp.
Byråer: inUse (strategi och interaktionsdesign), Winston (grafisk form), Precio (utveckling).
Webbpubliceringssystem: Microsoft SharePoint 2007 Publishing Portal.

Jag deltog i detta projektet som en representant för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen. Mitt bidrag till projektet var främst att jag lyckades göra Socialstyrelsens Nationella riktlinjer tillgängliga i webbgränssnitt med sökfunktion. Socialstyrelsen har en tradition av att ge ut saker på webben som långa rapporter i PDF. Min tanke var att webbversionerna av riktlinjerna skulle göra det lättare att snabbare kunna hitta den information användarna sökte och få all information i en viss fråga presenterad tillsammans på ett pedagogiskt sätt istället för i olika PDF-filer. Efter lanseringen fick jag en ny tjänst på Socialstyrelsen som webbstrateg med ansvar för kvalitetssäkring och uppföljning av socialstyrelsen.se. Det kändes väldigt givande att följa upp den strategi som sattes upp och korrigera de saker som inte fungerade i praktiken utifrån användardata.

Utmärkelser för socialstyrelsen.se

Nominerad till en av Sveriges 100 bästa webbplatser i Internetworld topp 100 år 2009:

”Här är myndigheten som tog klivet fram precis i rätt tid. Just när frågorna om svininfluensan var som allra flest hade Socialstyrelsen byggt om sin sajt och gjort den väldigt tilltalande i form och funktion.”
– Internetworld

En av Sveriges 100 bästa webbplatser i Internetworld topp 100 år 2010:

”Ingen svensk myndighet jobbar så strukturerat med förändring och utveckling av sin webb som Socialstyrelsen. Deras aktiva blogg visar upp det eviga förbättringsarbetet, i stort och smått. Redan förra året fick Socialstyrelsen en helt ny sajt. Den står sig väl i konkurrensen även 2010.”
– Internetworld

Årets förbättrare i kategorin Samhällskommunikation i Web Service Award år 2011.