Fansin

Under min ungdomstid skapade jag ett fansin tillsammans med mina kompisar. Ordet fansin är en försvenskning av det engelska ordet ”fanzine” som i sin tur är en syntes av orden ”fan” (entusiast) och ”magazine” (tidning). Med andra ord är ett fansin en tidning som görs av entusiaster, utan vinstintresse. I vårt fall var intresset rollspel och närbesläktade hobbyaktiviteter.

Runan (1998–2007)

Omslag på Runan #28

Fansinet vi skapade hette Runan. Jag deltog i redaktionsarbetet åren 1998–2000 när tidningen gavs ut i pappersformat. Som mest hade pappersvarianten av Runan en upplaga på 600 exemplar då Runan även var officiell medlemstidning för ett distrikt i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok). Min roll under den tiden var layout och att ansvara för Runans webbplats. Jag skrev även en hel del texter.

Under konventet GothCon XXII tilldelades Runan ett hedersomnämnande i NisseNytts fansinpris med följande motivering:

”Fansinet har redan från början haft ambitionen att bli bäst. De har med sin höga och regelbundna utgivning och med sin breda inriktning kommit en bra bit på väg.”

År 1999 fick även Runans hemsida pris som bästa fansinsida av hemsidan i.am/Wester med följande motivering:

”Runans hemsida har under det senaste året utveckalts [sic!] till ett mycket bra komplement till den tryckta versionen. Där hålls kontakt med läsare, tipsas om bra sidor på Internet och tidningsmaterial ges ut elektroniskt.”

Åren 2005–2007 var jag redaktör för Runan. Då gav jag ut fansinet digitalt i PDF-format. Runan är numera nedlagd. En arkivversion av allt material finns på adressen www.runan.info.