Till alla er som kämpar i det tysta

Min roman Herre och slav utspelar sig i skolmiljö, men jag tror att bokens tema går att applicera i alla miljöer där människor finns. Det är bara att titta på arbetslivet. Många gånger är det andra saker som styr än ett gott resultat och ett bra arbetsklimat. Dolda strukturer, personlig prestige och revirpink har varit inslag på alla arbetsplatser jag arbetat på. Vissa individer har tagit på sig härskande roller och andra har slavat i det tysta. Jag tror inte att mina arbetsplatser har varit speciella, detta är ett vanligt fenomen. Åtta procent av de yrkesverksamma har känt sig mobbade på jobbet enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning, även om vi sällan pratar om det.

Temat i boken Herre och slav är hur relationen mellan olika människor kan bli destruktiva. Jag tror att nyckeln till att lösa en sådan destruktiv relation är att den som är i underläge slår sig fri från den som har makten i relationen. Jag tänkte därför dela med mig av en låt av Kapten Röd tillägnad till alla er som kämpar i destruktiva relationer i skolan, på jobbet eller hemma.

Inlägg om: