Jag har jobbat med flera prisbelönta webbplatser som utvecklats agilt utifrån en tydlig webbstrategi.

Tyreso.se

Utveckling av ny webbplats för Tyresö kommun (2018). Jag var projektledare, beställare och webbstrateg under första halvan av projektet.

Mer om projektet tyreso.se

Startsidan för enkoping.se 2017

Utveckling av ny extern webbplats för Enköpings kommun (2016). Jag var projektledare, beställare och webbstrateg under hela projektet.

Mer om projektet enkoping.se

Startsidan på Scouterna.se 2012

Utveckling av nya externa webbplatser för Scouterna (2012). Jag var projektledare och beställare under delar av projektet.

Mer om projektet scouterna.se

Startsidan för socialstyrelsen.se 2009

Utveckling av ny extern webbplats för Socialstyrelsen (2009). Jag var projektmedlem i Socialstyrelsens projektgrupp.

Mer om projektet socialstyrelsen.se