Vägen från manus till publicerad bok

Idag startar jag en blogg om mitt skönlitterära projekt ”Herre och slav” som jag planerar att publicera under 2012. På denna blogg kommer du att kunna följa mitt arbete med slutredigeringen av manuset, publiceringen och marknadsföringen. Tanken är att ge ut boken på egen hand som e-bok (ePub-format) och att försöka nå spridning bland svensklärare i högstadiet samt högstadieungdomar och deras föräldrar.

Jag har jobbat med manuset från och till sedan januari 2010. Manuset har genomgått stora förändringar under skrivprocessen. För någon månad sedan tog jag hjälp av en lektör som skrev ett lektörsomdöme som ligger till grund för min slutredigering. Jag håller nu på att färdigställa manuset. Till hjälp kommer jag att ha mina skrivkollegor på kursen Skriv! vid Skeppsholmens folkhögskola där jag går just nu.

Varför gör jag då detta? Det viktigaste för mig är att slutföra boken och bevisa för mig själv att jag klarar av att skriva och publicera en bok som jag tycker gestaltar en företeelse som tyvärr är vanligen än man tror, nämligen maktutövning i allmänhet och mobbning i synnerhet.

Inlägg om: