Halva boken är nu färdigskriven

Som jag berättat om tidigare så omarbetar jag ett manus inför utgivningen. Jag har väldigt mycket text klart sedan tidigare, men går nu igenom allt från början. Jag stryker det som inte är bra och utvecklar det som är bra så att läsaren får vara kvar längre i scenerna. Jag jobbar mycket med gestaltningen, något jag lärt mig mycket om på skrivkursen jag går.

Dramaturgin

Jag har nu skrivit färdigt halva boken utifrån min nya disposition. Den första delen av boken utspelar sig på en högstadieskola. Rent dramaturgiskt handlar det om anslaget, presentationen av alla karaktärer och fördjupning av de två huvudkaraktärerna Lukas och Johnny. Resten av boken utspela sig under en skolresa. Rent dramaturgiskt handlar det om att trappa upp och lösa bokens huvudkonflikt samt avtoningen.

Skrivprocessen

Min skrivprocess är indelad i tre steg. Först skriver jag ett utkast på ett kapitel. Sedan ber jag om respons från läsare på hur texten fungerar vad det gäller handling och gestaltning. Tredje steget handlar om att jag bearbetar texten igen utifrån synpunkterna. Om det behövs ytterligare ett varv så göra jag om de tre stegen.

Nu har jag alltså skrivit klart de åtta första kapitel vilket motsvarar 13 000 ord. Jag kommer att göra några mindre justeringar utifrån respons på fyra av dessa kapitel, men i det stora hela är jag nu nöjd med första halvan av boken. Det känns otroligt skönt att ha kommit så pass långt.

Korrekturläsning

Sista steget i textens bearbetning är korrekturläsning. Det är nu klart att korrekturläsningen kommer att göras av Magnus Sjöholm, som jag tidigare jobbat tillsammans med i redaktionen för tidningen Runan. Min förhoppning är att kunna leverera de första åtta kapitel för korrektur om en vecka. Först då kommer jag känna att arbetet med utgivningen börjar på allvar…

Inlägg om: